Kasserer

Gustav Ove Tjelta

Gustav er kasserer i Sandnes Arbeiderparti og stiller til valg for oss ved kommunevalget. Gustav er i dag pensjonist etter mange år i som økonom i O.C. Østraadt og DnC/DNB.

Gustav Ove Tjelta

Gustav er lokalpartiets kasserer og kandidat ved kommunevalget. Han er født i Sandnes, med sine første leveår i Flintergata. Deretter resten av oppveksten på Tjelta i Sola, før han flyttet til Lura der han nå har bodd i 43 år. Gustav er gift og har 3 barn og 7 barnebarn.

Han har økonomisk utdannelse ved BA/BI og Norges Handelshøyskole. Før han gikk av med pensjon rakk han nesten 46 år i DnC/DNB, hovedsakelig som bedriftsrådgiver. Han hadde også et kortere arbeidsopphold hos O.C. Østraadt.

Opptatt av: God utdanning en sterk offentlig skole, et godt offentlig helsevesen med like tilbud til alle. Nei til privatisering og anbudsutsetting av eldreomsorg og velferdstjenester. Nei til eiendomsskatt på bolig og rushtidsavgift og en god næringsutvikling.

Interesser: Idrett, kultur, næringspolitikk. Er aktive i Sandnes Folkedanslag og Lions Sandnes. Har dessuten vært natteravn sammen med kona i 25 år.