Representant

Bjarne Berntsen

Bjarne er utdannet pedagog fra Norges Idrettshøgskole og Stavanger Lærerhøgskole. I tillegg har han grunnfag i økonomi fra BI. Han er født og oppvokst på Figgjo og omtaler seg selv som en "kjempestor Figgen-patriot".

Bjarne Berntsen

Bjarne er utdannet pedagog fra Norges Idrettshøgskole og Stavanger Lærerhøgskole. I tillegg har han grunnfag i økonomi fra BI. Han er født og oppvokst på Figgjo, og har bodd der hele sitt liv unntatt 1 år i Oslo mens han studerte på NIH. Selv om han og kona flytter til Sandnes i høst, vil Bjarne for alltid forbli en kjempestor Figgen-patriot. Han er gift og har en sønn og to barnebarn. Tidligere har han også vært hovedtrener og sportsjef i Viking Fotballklubb.

- Hva er det viktigste i dette valget for deg, Bjarne?

Det aller viktigste for meg er at flest mulig av innbyggerne i Sandnes kommune er stolte av å bo i en av landets flotteste kommuner og at de kontinuerlig kommer med sine innspill på hvordan kommunen kan bli enda bedre på ulike områder. Kombinasjonen av industri, forretninger, landbruk og friluftsområder er styrken til kommunen, og ved sammenslåingen med deler av Forsand kommune vil dette bare styrkes.

Etter et langt liv i idretten, vet jeg hvor stor betydning lagarbeid og fellesskap har for trivselen blant både unge og gamle. Sandnes må ha gode barnehager, gode skoler og et godt offentlig helsetilbud som ivaretar alle innbyggerne i kommunen. Nesten hver dag går jeg forbi den nye skolen på Figgjo som skal åpnes i august i år, og heldige er de elevene som får gå på denne kjempeflotte skolen som ikke minst har fått et fantastisk uteområde.

Skal vi gi våre innbyggere samme muligheter uavhengig av inntekt og bakgrunn, er det avgjørende at partiet vårt kjemper for rettferdige løsninger når fellesskapet skal bidra til å være med å dekke storeinvesteringer. Et eksempel på dette er bompenger. Da kan vi ikke innføre ordninger som rammer barnefamilier som må levere i både barnehage, skole og til fritidsaktiviteter sterkest, mens de som har råd til dyre el-biler nesten ikke blir belastet i det hele tatt.

Aktivitet gir god helse, og Sandnes kommune må hele tiden være offensive til å videreutvikle de mange flotte turområdene i kommunen slik at stadig flere bruker disse regelmessig. Når kommunen itillegg har fokus på å bidra med støtte til den imponerende frivilligheten på alle plan i Sandnes, er jeg sikker på at Sandnes vil beholde sin posisjon som en av landets flotteste og beste kommuner å bo i.

Stanley Wirak og Bjarne Berntsen foran Sandneshallen.

Stanley Wirak og Bjarne Berntsen foran Sandneshallen. (Foto: Rune Helliesen)