Representant

Kurt Høyland

Kurt er oppvokst og bosatt på Lura og sitter i dag i Lura bydelsutvalg. Han arbeider som prosjektleder i Equnior.

Kurt Høyland

Kurt er oppvokst og bosatt på Lura og sitter i dag i Lura bydelsutvalg. Han arbeider som prosjektleder i Equnior.

- Hvorfor er dette valget viktig for deg Kurt?

Jeg er opptatt av sterkt fellesskap som starter med et trygt og godt nærmiljø. Ved å gi gode tilbud for barn og unge i barnehage og skole, kan vi gi alle samme mulighet for en trygg og god oppvekst. Jeg har gjennom mine engasjement i idrettslag sitt hvor viktig funksjon idrettslag og andre frivillige organisasjoner er for å skape et sterkt og positivt nærmiljø. Når vi står samlet klarer vi å finne gode løsninger og realisere mange flotte ting. Frivillige organisasjoner må få enda bedre rammebetingelser slik at de i enda større grad kan bidra til å ta imot tilflyttere til bydelene og bidra til at alle blir en del av fellesskapet i nærmiljøet.

I sammen finner bedre løsninger enn hver for oss og skaper gode fellesskap.