Representant

Inge Roar Larsen

Roar er gruppeleder i Forsand Ap, formannskapsmedlem og kommunestyremedlem. Han var også styreleder for Forsand Elverk som ble avviklet i forbindelse med kommunereformen. Han er journalist og bonde.

Inge Roar Larsen

Roar har journalistutdannelse og jobber i lokalavisen Strandbuen. Fram til kona ble kommunestyremedlem og varaordfører for Ap i forrige periode dekket han det som skjedde i Forsand.

Roar er oppvokst på Jørpeland med Forsand som sitt andre hjem. Han flyttet til Forsand da han begynte i Strandbuen i 1986. Han bor på et småbruk med sauehold i Espedalen sammen med kona, Margareth Gjøse Larsen fra Høle. De har tre voksne sønner.


Som sosialdemokrat står arbeid til alle svært høgt for Roar.  Et godt barnehagetilbud, gode skoler og et godt offentlig helsetilbud vil være viktig i hele kommunen. Den perioden vi nå går inn i blir spesiell for innbyggerne i Forsand som nå blir slått sammen med Sandnes. Nå gjelder det å finne løsninger som gjør at de i Forsand merker sammenslåingen minst mulig når oppgaver blir flyttet fra Forsand til Sandnes.


- Jeg vil jobbe for at hverdagen skal bli så god som mulig for innbyggerne i den nye storkommunen, og ikke minst for de i Forsand-bygdene som blir med over i Nye Sandnes. En god samferdselsforbindelse over Høgsfjorden er svært viktig for den nye kommunen.


Sandnes får med denne sammenslåingen eierskap til et svært populært turistområde. Lysefjorden har et stort utviklingspotensial som nye Sandnes allerede har vist at kommunen vil ta aktivt del i. 


- Kan en få til en eller flere helårs turistattraksjoner i Lysefjordområdet, så vil det være positivt for reiselivsnæringen i hele kommunen og regionen. I det hele er Sandnes en veldrevet kommune med mange framoverlente politikere, som det skal bli spennende å jobbe sammen med.