Styremedlem

Anders Stephane Løvik

Medlem av kommuneplankomitéen, og medlem av bystyret. Utdannet sveiser, jobber med aktivisering, opplæring og arbeidstrening i Stavanger fengsel. Anders bor på Sandved. Er særlig opptatt av rusproblematikken og de unges oppvekstsvilkår.

Anders Stephane Løvik

Anders er utdannet sveiser, og jobber nå med arbeidstrening og rehabilitering av innsatte ved Stavanger fengsel. Selv om han er oppvokst på Hundvåg er han nå blitt en ekte Sandnespatriot. Anders har kone og 2 barn og bor i rekkehus på Sandved. 

- Hva er det viktigste i dette valget for deg Anders?

For meg er det viktigste at alle skal få like muligheter. Dette uavhengig av inntekt og bakgrunn. Vi må ha et godt barnehagetilbud nær der folk bor. Større mer attraktive lekeplasser i stedet for de bitte små som knapt blir brukt. Arbeid til alle, er fortsatt en sak som dessverre er like aktuelt i dag. Jeg mener at kommunen må gå foran som arbeidsgiver å legge til rette for gode arbeidsplasser. De svakeste i samfunnet må vi ta godt vare på. Her tenker Jeg spesielt på rusmisbrukere. Som medmennesker må vi som er politikere nå sette en ny standard for en sårbar gruppe mennesker som alt for lenge har blitt stemoderlig behandlet, det skylder vi de rusavhengige og alle dem rundt som blir rammet av deres kjæres uverdige skjebne. Tidlig innsats tror jeg er nøkkelordet.