Styremedlem

Iselin Høle

Iselin er kandidat til bystyret ved kommunevalget. Hun er medlem av bydelsutvalget for Trones og sentrum. Iselin er utdannet jurist og lærer.

Iselin Høle

Iselin er medlem i bydelsutvalget for Trones og sentrum. Iselin er utdannet jurist og lærer og jobber i personalavdelingen ved Stavanger universitetssykehus. Hun bor sentrumsnært sammen med mann og ett barn.

- Hva er det viktigste i dette valget for deg Iselin?

Det viktigste for meg er at hver enkelt får utvikle sitt potensiale som menneske, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Derfor er det viktig med god kvalitet innenfor alle de tjenester kommunen tilbyr, som for eksempel helse/omsorg, barnehage, utdanning osv. Det er avgjørende at alle som kan, har arbeid å gå til. Det er også viktig at de ansatte i kommunen får gode rammer slik de kan tilby den kvaliteten som er viktig for innbyggerne. Jeg er også opptatt av at vi skal ha ett levende sentrum samt legge til rett for at innbyggerne kan benytte alle de fantastiske turmulighetene som finnes i vår flotte kommune.