Kvinnepolitisk ansvarlig

Reidun Marie Enge

Reidun sitter i bystyret, utvalg for byutvikling og kommuneplankomiteen. Hun er også leder av Hana bydelsutvalg. I tillegg er Reidun kvinnekontakt i styret i Sandnes AP. Reidun er pensjonert lærer.

Reidun Marie Enge

Reidun sitter i bystyret, utvalg for byutvikling og kommuneplankomiteen. Hun er også leder i Hana bydelsutvalg og er kvinnekontakt i styret i Sandnes Arbeiderparti. Hun er utdannet lærer, med tilleggsutdannelse i blant annet spesialpedagogikk. Etter å ha praktisert som lærer i mange år, har hun nå gått av med pensjon. 

Reidun har vært med i politisk arbeid i Sandnes kommune i fem perioder. Hun har sittet i Arbeiderpartiet sin bystyregruppe i fire perioder og vært med i utvalg for tekniske saker i en periode, utvalg for byutvikling i to perioder og i kommuneplankomiteen i to perioder. Hun har vært med i Hana bydelsutvalg i flere perioder. Reidun har vært med i styret i Sandnes Arbeiderparti i mange år og har også vært leder i en periode. 

- Hva er viktig for deg å arbeide for i den kommende perioden? 

* Jeg er svært opptatt av at alle barn skal ha best mulig oppvekstvilkår i gode bomiljø med trygge voksne og med lekemuligheter i nærmiljøet.
* Barnehagene må ha nok personale til å kunne gi våre minste barn den beste utviklingen i trygge omgivelser med kreative utfordringer i både inne og utemiljø.
* Våre skoler skal gi alle elever best mulig undervisning som både gir mulighet for positiv personlighetsutvikling og legger til rette for kreative og utfordrende oppgaver.
* Gode bomiljø er svært viktig for god livskvalitet, derfor må vi i kommunen tilstrebe å ha hovedfokus på dette i vår planlegging. Vi må legge til rette for mange kjekke møteplasser som lekeplasser for barn eller benker som mødre, fedre eller eldre kan sette seg ned på.
* Vi må ta vare på de små og store grønne lungene vi har i byen vår som er med på å myke opp og berike våre nære miljøer. Dette betyr svært mye for mange av våre innbyggere og er viktig for det biologiske mangfold.
* Vi i Arbeiderpartiet går til valg på sterkere fellesskap. I fellesskap klarer vi å skape de beste løsningene både for unge og eldre. Våre seniorer skal få den hjelpen de måtte trenge, enten det er hjemmehjelp eller en sykehjemsplass. Vi må ta vare på hverandre og vi må ta vare på naturen.

Ha et godt valg!