Leder

Nina Lura

Leder for Sandnes Arbeiderparti siden 2015, medlem av kommuneplan komitéen, vara til bystyret, Sandnes tomteselskapet KF, Sandnes Eiendomsselskap KF.

Nina Lura

Bli bedre kjent med Nina Lura:

Leder for Sandnes Arbeiderparti siden 2015, medlem av kommuneplankomitéen, vara til bystyret, Sandnes tomteselskapet KF, Sandnes Eiendomsselskap KF. Hun er samboer og har 2 barn og 3 barnebarn. Hun bor på Hana som er en flott bydel. Nina har vært ansatt i Sandnes kommune i 33 år og kjenner kommunen godt.

- Hva er det viktigste for deg Nina?

Sentrums utvikling og bydelsutvikling. Vi må videre utvikle gode bydeler med flerbrukshaller, skoler,barnehager, nærbutikk med postkontor, kanskje frisør og de tjenester vi som innbygger trenger i vårt nærmiljø. Sandnes sentrum må utvikles med næringsbygg, gode boligbygg, parker og lekeplasser. Vi må utvikle en attraktiv by som gir opplevelse og skape fellesskap.Rettferdig fordeling og solidaritet gir mangfold og sterke fellesskap, der menneskene kan påvirke sine egne liv. Like muligheter og likeverd innebærer at alle får mulighet til deltakelse, og at vi tar alle krefter i bruk. Arbeid og kunnskap er nøkkelordene for økonomisk vekst og skaper grunnlaget for velferden.

Nina Lura i Langgata

Nina Lura i Langgata. Foto: Rune Helliesen