Ordfører

Stanley Wirak

Stanley er ordfører i Sandnes, noe han har vært siden 2011.

Stanley Wirak

Han er oppvokst på Lura, er gift og har tre barn og fem barnebarn. Han er siviløkonom, og har vært innvalgt i bystyret siden 2003 og ordfører siden 2011. Tidligere har han vært medlem av Lura bydelsutvalg.

Etter realskoleeksamen og avtjent førstegangstjenste, arbeidet han fire år som industriarbeider, først ett år hos Øglænd og deretter tre år ved Sandnes Støperi. Deretter arbeidet han tre år ved Condeep anlegget i Jåttåvågen som anleggsarbeider/jernbinder.

Han tok Økonomisk Gymnas på kveldstid. Deretter startet han på Handelshøyskolen i Bergen, der han avla eksamen i 1981. Fra da og fram til 2008 var han ansatt i Statoil, og arbeidet i hovedsak innen økonomi og ledelse. Han arbeidet ved selskapets kontorer i USA vel to år og vel ett år i Aberdeen.

Stanley Wirak på Gramstad.