Representant

Ingrid Skåtun

Ingrid har vært folkevalgt siden 2013. Sitter som fast medlem i utvalg for tekniske saker. Ingrid jobber i Posten.

Ingrid Skåtun

Ingrid har vært folkevalgt siden 2013. Sitter som fast medlem i utvalg for tekniske saker. Hun bodde sine første 18 år i Fusa. Ingrid flyttet til Sandnes og begynte på postskolen ved Sandnes postkontor som kontoraspirant i 1976. Hun har jobbet i posten siden da. Er enslig og har ingen barn.

- Hva er det viktigste for deg ved dette valget Ingrid?

Jeg er opptatt av at det skal være like muligheter for alle. Jeg er imot privatisering og rushtidsavgift. Alle skal med.