Representant

Annelin Tangen

Annelin er nestleder for kommunestyregruppa til Sandnes Arbeiderparti, leder av utvalg for kultur, næring og innovasjon og formannskapsmedlem. Hun er utdannet eiendomsmeglerkandidat og har en master i serviceledelse fra UiS.

Annelin Tangen

Bli bedre kjent med Annelin Tangen:

Annelin har vært folkevalgt siden 2007, og sitter blant annet i bystyret, formannskapet og er leder av utvalg for kultur, næring og innovasjon. Hun er samboer og mor til to jenter og en gutt.

Hva er det viktigste i dette valget for deg Annelin?
- Det viktigste for meg er at alle skal ha de samme mulighetene i livet, uansett hvem mor og far er, uansett hvor i kommunen de vokser opp eller bor. Den 9. september går Arbeiderpartiet til valg på sterkere fellesskap. Lokalvalg handler om de nære fellesskapene vi alle er en del av. Hvordan vi vil ha det der vi bor. Som varaordførerkandidat ønsker jeg å fortsette å videreutvikle Sandnes kommune. Det har blitt gjort store investeringer både i sentrum og ute i bydelene, men vi har fremdeles mange oppgaver som skal løses. Alle som har behov for sykehjemsplass skal få det på min vakt og de skal driftes av kommunen. Sandnes skal være en heltidskommune som skal arbeide mot sosial dumping. Jeg sier nei til eiendomsskatt på bolig og nei til rushtidsavgift fordi det rammer usosialt. Jeg vil være en aktiv pådriver for at Sandnes skal være en attraktiv kommune for næringsutvikling og en god kommune å bo i. Da må vi ha gode barnehager, skoler og sykehjem med nok og kompetente fagfolk, og lærerne må ha nok tid til hver enkelt elev.

Portrettbilde av Annelin Tangen

Annelin Tangen, nestleder kommunestyregruppa Sandnes AP. Fotograf: Rune Helliesen