Representant

Faruk Brahimi

Faruk Brahimi

Faruk er fraksjonsleder i kommuneplankomiteen og bystyret. Han har fagbrev som servicetekniker og bor på Lura. Faruk er særlig opptatt av samferdsel, byutvikling og integrering.