Representant

Ragnvald Erga

Ragnvald er vår fraksjonsleder i kommunevalgutvalget, medlem av utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret. Pensjonert politioverbetjent, bosatt på Lura der han er leder av bydelsutvalget.

Ragnvald Erga

Ragnvald er tidligere politimann. Han jobber nå med beredskap blant annet hos Fylkesmannen i Rogaland og selskapet Proactima. Han flyttet til Lura i 1972. Gift med Bjørg, to barn og to barnebarn. Han meldte seg på i politikken i 2011 for Arbeiderpartiet. Ragnvald er leder for Lura bydelsutvalg, Arbeiderpartiets fraksjonsleder i kommuneplanutvalget, medlem av utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret. 

- Hva er viktigst for deg ved dette valget Ragnvald?

Jeg er sosialdemokrat lang inn i sjela. Jeg brenner for at alle skal få samme muligheter til å delta i samfunnet på sine egne premisser. Jeg brenner for rettferdighet og for å minske ulikheter i samfunnet vårt. De unge er vår fremtid. Vi må prioritere ressurser til barnehager og skoler. Offentlige skoler skal være de beste og de skal være gratis. Forebyggende arbeid blant barn og unge er den beste investeringen vi kan gjøre i vårt samfunn. Jeg jobber og for at seniorer skal få fungere i jobb så lenge de har lyst og kan bidra i samfunnet. Eldrebølgen er ikke noe skrekkscenario. Eldre kan være en stor ressurs for samfunnet om vi legger til rette for det. Vi må ha et rettferdig helsetilbud uten store egenandeler. Det gjelder og tannhelse. Vi må luke ut useriøse aktører i arbeidslivet. Kommune og stat må gå foran og sett krav til lønns og arbeidsforhold. Det må og settes krav til lærlinger både i det offentlige og i det private næringslivet.

Ragnvald Erga i sentrum

Foto: Rune Hellisen