Styremedlem

Erling Eknes

Erling er redaktør for A-Runden (Sandnes Aps medlemsblad) og sitter i styret. Han er leder av bydelsutvalget på Figgjo, medlem av utvalg for helse og sosial og vara til bystyret.

Erling Eknes

Erling sitter som fast medlem i Helse og sosial, er leder i Figgjo bydelsutvalg. Er vara til Bystyret og utvalg for byutvikling. Erling har svennebrev som typograf og offsettrykker. 

- Hva er viktigst for deg i dette valget Erling?

Flere lærere i skolen. Videreutvikle Bo og aktivitetssentrene. Barnevernet må rustes opp.