Kandidat

Mariann W. Hansen

Mariann er kandidat til valget for Sandnes Arbeiderparti. Hun arbeider som gullsmed.

Mariann W. Hansen

Mariann er ny listekandidat til bystyret. Hun har to voksne barn og 5 barnebarn. Mariann er gullsmed. Interessene hennes er familie og venner, friluftsliv, politikk, hagearbeid, svømming, maling m.m.

- Hvorfor stiller du til valg Mariann?

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker et godt arbeidsliv, gode skoler, velferd, gode rammer for næringslivet, miljøvern, tilrettelegging av fritidsaktiviteter for alle og rettferdig fordeling av felles goder uansett status og evner. Jeg er imot kommersialisering av velferdstjenester og våre felles verdier. Jeg mener sosialdemokratiet er den ideologien som har vist seg som bærekraftig fordi en bygger et solid fundament for befolkningen gjennom politiske virkemidler. Jeg ønsker å kunne bidra til at Sandnes kan forsette å være en god kommune å bo i og forhåpentlig  også bli enda bedre.