Kandidat

Elin Synnøve Andersen

Elin Synnøve er medlem av bystyret og utvalg for byutvikling. Hun er rektor og har master i aksjonslæring og ledelse.

Elin Synnøve Andersen

Elin Synnøve har vært med i en periode i bystyret, utvalg for byutvikling, samt styret i Sandnes kulturhus. Hun er gift og har to voksne barn. Hun bor på Hommersåk en utrolig flott bydel synes hun. Elin Synnøve jobber som rektor på Buggeland skole.

- Hva er det viktigste i dette valget for deg Elin?

Som rektor vet jeg at vi har en god skole I Sandnes, men vi trenger støtte fra politikere og foresatte for å utvikle en enda bedre skole. Vi trenger flere lærere i Sandnesskolen. Både som medlem av utvalg forbyutvikling og styret i Sandnes kulturhus er jeg opptatt av å utvikle byen vår til en god plass å bo og arbeide. Byen skal gi opplevelser og skape fellesskap og gi nye arbeidsplasser. Samtidig blir det viktig å utvikle bydelene parallelt med sentrumsutvikling. Fellesskap og fordeling av goder er viktig for Arbeiderpartiet og jeg mener at Arbeiderpartiet vil fortsette med en rettferdig fordeling av ressursene i kommunen til barnehage , eldre og andre kommunale oppgaver.