Kandidat

Ingeborg Dirdal

Ingeborg er kandidat til kommunevalget og vara til styret i Sandnes AP. Hun jobber med kommunikasjon og digitalisering. Ingeborg er 55 år, gift, 3 voksne barn og bor på Høle.

Ingeborg Dirdal

Ingeborg er på listen for første gang.  Hun jobber i Rogaland fylkeskommune med kommunikasjon og digitalisering. Hun er 55, gift, har tre voksne barn, og bor på Høle. 

- Hva er det viktigste i dette valget?

Jeg har engasjert meg i politikken fordi jeg kjenner at jeg har mye å gi tilbake til samfunnet. Jeg ønsker å bidra til at Sandnes blir en enda bedre kommune å bo i for alle våre innbyggere.

Arbeiderpartiet er et valg for fellesskapet. Det betyr at vi jobber for at alle som trenger en tjeneste fra kommunen skal få den så fort som mulig, og at tjenesten du får er av høy kvalitet. Jeg er opptatt av at du som trenger en barnehageplass, ikke skal måtte vente på bare ett opptak i året. Vi jobber for at det skal være løpende opptak til barnehager. Trenger du sykehjemsplass, vil jeg være med på å jobbe for at du skal få plass raskt, og at du skal bli tatt vare på av flinke omsorgsfulle medarbeidere med et høyt kunnskapsnivå. Sandnesskolen er fantastisk bra, men for å holde på kvaliteten må vi sørge for at lærere og andre ansatte på skolene har mulighet for å videreutvikle sin kompetanse. God kvalitet på skolene våre, gjør at vi tiltrekker oss de beste lærerne. Sandnes kommune skal være en god plass å arbeide, og en seriøs arbeidsgiver som jobber aktivt mot sosial dumping og for heltidsstillinger.

«Alle skal med» heter det i Arbeiderpartiet, og det slagordet var viktig for meg da jeg bestemte meg for å bli med. Et varmere og mer inkluderende samfunn er viktig for meg. Jeg vil jobbe for verdier som  tar vare på de svakeste i samfunnet, og som gir oss et mer rettferdig samfunn. Vi trenger endring. Det nytter ikke å tro at ting skjer av seg selv. Byen vår trenger politikken, og politikken trenger mennesker. Engasjer deg! Stem 9. september.