Kandidat

Bente Birkedal

Bente er utdannet adjunkt ved Universitetet i Stavanger og jobber som avdelingsleder ved Sandnes Læringssenter.
Hun er oppvokst på Lura der hun nå bor sammen med en sønn på 9 år.

Bente Birkedal

Bente er utdannet adjunkt ved Universitetet i Stavanger og jobber som avdelingsleder ved Sandnes Læringssenter.
Hun er oppvokst på Lura der hun nå bor sammen med en sønn på 9 år.

- Hva er det viktigste i dette valget for deg Bente?

For meg er det viktigste å skape et rettferdig samfunn. Jeg ønsker like muligheter for alle. Jeg synes det er viktig med gode barnehagetilbud i nærområdet og skoler der lærerne har tid til enkelteleven. Vi vil ha skoler som legger til rette for tilpasset opplæring og dette krever økt tidsbruk knyttet til planlegging og oppfølging.

Arbeid til alle er viktig for meg. Jeg ønsker å jobbe for flere fulle stillinger innen helsesektoren – slik at de som ønsker å øke stillingsprosenten til 100% skal kunne ha mulighet til det. Jeg ønsker også å arbeide for at flere skal kunne ta fagbrev gjennom jobb.

Ellers synes jeg at å legge til rette for gode arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø er viktige faktorer for å fremme trivsel, trygghet og ytelse hos arbeiderne.