Kandidat

Alfred Askevold

Alfred er lærer og stiller til valg til bystyret for oss. Han er i dag vara til Lura bydelsutvalg.

Alfred Askevold

Jobber som lærer på Skeiane ungdomsskole. Driver mye musikk og internasjonal utveksling i skolen.  Han er opptatt av barn og unge sine oppvekstvilkår, er vara i Lura bydelsutvalg.