Kandidat

Bente Nina Bjørseth

Bente Nina er kokkelærer fra Lura. Hun stiller til valg for første gang.

Bente Nina Bjørseth

Bente Nina, kommer fra Lura, gift, har 3 voksne barn. Har bakgrunn som faglært kokk, og har tatt litt videreutdanning, blant annet Næringsmiddelteknisk Fagskole og Praktisk pedagogisk utdanning. Jobber i dag som lærer på Restaurant og matfag, på Jåttå Videregående skole. Hun er med på lista for første gang. 

- Hvorfor stiller du til valg Bente Nina?

Det har jeg valgt å gjøre fordi jeg er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Jeg tror på at like muligheter for alle barn og unge, uansett utgangspunkt er viktig. Derfor er jeg opptatt av innføring av gratis skolemat. Vi må ha nok lærere i skolen, og vi må la lærerne få tid til å være nettopp lærere. Full barnehagedekning er viktig. Jeg er også opptatt av eldreomsorg, full sykehjemsdekning, og at våre eldre får sunn og god, næringsrik mat å spise, som i tillegg er produsert, helst på de enkelte sykehjem, og iallefall lokalt. Kortreist, ren mat, det brenner jeg for! Jeg er mot bompenger/rushtidsavgift, fordi jeg mener det rammer urettferdig. Ei heller ønsker jeg eiendomsskatt i Sandnes.