Kandidat

Bente Guddal

Bente er kandidat for oss til kommunevalget. Hun er utdannet eiendomsmegler og lærer.

Bente Guddal

Hun er utdannet eiendomsmegler og lærer. I tillegg har hun studert matematikk og 1. avd. jus. Bente har tidlige vært folkevalgt i bystyret i perioden 2007-2015. Hun er bosatt på Sandved sammen med sin datter.

- Hva er det viktigste i dette valget for deg, Bente?

Som ved alle valg er det at vi alle skal ha de samme muligheten i livet, uansett hvem mor og far ereller hvor i kommunen de vokser opp. Like muligheter skapes gjennom et sterkt fellesskap. Vi må ha kvalitet i barnehager, skoler og sykehjem med kvalifiserte og motiverte ansatte.Vi har en ung befolkning i kommunen og jeg mener at disse er vår viktigste ressurs og bør derfor være vårt satsningsområde. Få ting har en mer positiv innvirkning på fellesskapet en trygge og gode oppvekstsvilkår. Godt valg!