Kandidat

Hanne Hermanrud

Hanne stiller til valg til bystyret i Sandnes. Hun bor på Sandved og arbeider som avdelingsdirektør.

Hanne Hermanrud

Hanne har vært bosatt i Sandnes i snart 30 år. Hun bor i gangavstand til Sandved barneskole og Skeiene ungdomsskole. Hanne har cand.mag-grad i samfunnsfag og mastergrad fra BI. Hun og familien er så heldig å ha hytte i Forsand sin praktfulle natur.

- Hva er det viktigste for deg med dette valget Hanne?

Noe av det fineste med Sandnes er de flotte turområdene som brukes jevnlig. Disse områdene utgjør et mangfold som passer for de fleste. Det er viktig å ta vare på dette tilbudet til byens befolkning. Gode uterom er også viktig i byens og tettstedenes sentrum. Mangfold og tilrettelegging - i samarbeid med organisasjoner og flinke fagfolk - legger grunnlag for videre utvikling.