Kandidat

Dariusz Malczewski

Dariusz er vara i utvalg for helse og sosialtjenester og vara i Lura bydelsutvalg. Dariusz kommer opprinnelig fra Polen og har bodd i Norge i 13 år. Han jobber som lærer.

Dariusz Malczewski

Dariusz har vært medlem i Sandnes Arbeiderparti siden 2015. Han er vara i utvalg for helse og sosialtjenester og vara i Lura bydelsutvalg. Dariusz kommer opprinnelig fra Polen og har bodd i Norge i 13 år. Han jobber som lærer. 

- Hva er det viktigste ved dette valget for deg Dariusz?

Det viktigste for meg er å gjøre noe for det gode fellesskapet i Sandnes. En felles kommune skal inkludere alle som bidrar til kommunens utvikling. Inkludering ser jeg som min hovedoppgave på følgende områder:

* kamp mot sosial dumping og like arbeidsrettigheter for alle
* utvikling av det kollektive transporttilbudet
* en felles og inkluderende oppvekst for unge
* felles, offentlige og tilgjengelige løsninger for gamle og syke
* inkludering av svake og vanskeligstilte

Sandnes skal være for alle. Alle skal med.