Kandidat

Joakim Neresen

Joakim er en 18 år gammel ung voksen som stiller til valg for Sandnes Arbeiderparti. Han er elev ved Sandnes videregående skole og har erfaring fra Sandnes unge bystyre, AUF og bydelsutvalg.

Joakim Neresen

Joakim Neresen er en 18 år gammel ung voksen som stiller til valg for Sandnes Arbeiderparti. Han er elev ved Sandnes videregående skole og har erfaring fra Sandnes unge bystyre, AUF og bydelsutvalg. Joakim var også initiativtakeren til at Sandnes AP skulle prioritere gratis vaksinering av ungdom mot hjernehinnebetennelse.

- Hva er det viktigste ved valget for deg Joakim?

Som den patrioten jeg er ønsker jeg at Sandnes skal fortsette å være en god by, både for unge, voksne og eldre. For meg er nok skole og samferdsel viktige punkter og jeg ønsker fjerning av Rushtidsavgiften og utarbeidelse av togstopp i Luravika som hovedpunkter! Godt valg!