Kandidat

Kenneth Mæland

Kenneth er utdannet vekter, han er tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund og aktiv i fagbevegelsen hvor han har flere verv. Han stiller til valg for første gang 9. september.

Kenneth Mæland

Kenneth er utdannet vekter, han er tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund og aktiv i fagbevegelsen hvor han har flere verv. Han stiller til valg for første gang 9. september fordi han ønsker å kunne bidra til rettferdighet, trygghet og et sterkt fellesskap for alle.


- Hva er det viktigste i dette valget for deg Kenneth?


Trygghet og et Sandnes for fremtiden. Vi må ha et godt barnehagetilbud og skoler hvor det legges til rette for at alle skal ha like muligheter. Man skal ikke være bekymret for å bli gammel i Sandnes, da vi skal ha fortsatt full sykehjemsdekning og ha skikkelige kommunale eldresenter for å nevne noe. I arbeidslivet må vi ha et aktivt og tett samarbeid med fagbevegelsen på områder hvor dette er relevant for blant annet å motarbeide sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vi må også jobbe videre med skikkelige anbudsprosesser med strenge krav slik at seriøse og fortrinnsvis lokale lærebedrifter vinner frem og ikke minst. Vi må være en pådriver for faste heltidsstillinger fremfor ufrivillig deltid! En slik "pakke" gir oss trygghet.


Sandnes er ikke "bare" en by i nærheten av Stavanger, men Norges syvende største by og åttende største kommune med rett over 80 000 innbyggere. Som kommune vil vi styrke oss ytterligere på flere områder når vi neste år slår oss sammen med Forsand som er veldig spennende. Sandnes er en flott kommune å bo i og er absolutt verdt å besøke – det skal vi være stolt over! Dette må vi fremheve med videre og økt satsing på et aktivt sentrum, turisme og friluftsliv.