Kandidat

Silje Kvanvik

Silje er kandidat til kommunestyret. Hun er utdannet bachelor i sosiologi og har jobbet med helse og omsorg i tolv år.

Silje Kvanvik

Silje har en bachelorgrad i sosiologi med spesialisering i human resource management. Hun har jobbet i helse og omsorg i tolv år og gjort en del frivillig arbeid via sosiallinje på folkehøyskole. Silje jobber for øyeblikket i halv stilling i omsorgsbolig og er hjemme med baby på dagtid. 

- Hva er det viktigste i dette valget for deg Silje? 

Jeg har jobbet mye med helse og omsorg, derfor er institusjoner som eldresenter, asylmottak, barneboliger og barnehager veldig viktig for meg. Jeg er svært opptatt av samfunnstrukturer i endring, individet og sosiale relasjoner. Mitt hjerte banker for de svake i samfunnet og jeg mener alle har en verdi og er en viktig del av et mangfoldig samfunn. Det er viktig for meg å opprettholde og vedlikeholde den "norske modellen". Jeg ønsker derfor trygge, faste og hele stillinger. Ønsker et varmt Sandnes som bygger på tillit og fellesskap, og sjanselikhet for alle. Det gleder meg at Sandnes Arbeiderparti sier nei til rushtidsavgift og eiendomsskatt som rammer usosialt. Likevel er det viktig å se fremover og tenke nytt og miljøbevisst. Jeg gleder meg til å være med å utvikle dette.