Kandidat

Sigmund Salamonsen

Sigmund er utdannet Energimontør, bor på Bogafjell og listekandidat for Sandnes Arbeiderparti.

Sigmund Salamonsen

Sigmund er utdannet Energimontør. Er oppvokst på Karmøy men flyttet til Sandnes i 2005. Hadde en kort periode i Sola før han med kone og 2 barn flyttet tilbake til Sandnes og Bogafjell i 2013. Han har tidligere vært Faglig Ungdomssekretær i LO Rogaland.

- Hva er det viktigste ved dette valget for deg Sigmund?

Det viktigste for meg er å jobbe for at man skal utjevne forskjeller slik at alle barn og unge har like muligheter til å kunne ha en trygg oppvekst med like muligheter til å delta. Og med en skole hvor det er rom for alle. Et viktig verktøy er da heldagsskolen, hvor skole er skole og fritid er fritid. Der skolen inneholder fri SFO, måltid, leksehjelp og aktiviteter.  En annen ting som er viktig for meg er å videreføre den suksessen Sandnes Tomteselskap har vært og fortsatt styrke dens rolle i boligbyggingen i kommunen for å sikre unge som skal på boligmarkedet en mulighet. Dette gjelder både for unge barnefamilier og redusere ventelistene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Jeg mener også vi må også sette Sykkelbyen Sandnes på karet igjen. Og når det gjelder kultur idrett og fritid i Sandnes Kommune så er vi nå store nok til å huse en flerbruksishall. Vi må også stå i front for å videreføre Kulturkortet, styrke kulturskolen og bevare skole og bydels bibliotekene.