Kandidat

Svein M. Stangeland

Svein er medlem av utvalg for byutvikling, byggesaksnemda og varamedlem i Bystyret. Han har lang erfaring fra lokalpolitikken. Svein er pensjonert fra politiet.

Svein M. Stangeland

Oppvokst på Årsvoll. Pensjonert fra politiet.  Har vært medlem av utvalg for byutvikling i flere perioder.  Byggesaksnemnda det samme.  Medlem og leder i flere perioder  av dyrevernsnemnda.

- Hva er det viktigste ved dette valget for deg Svein?

Demokrati og like muligheter for alle er grunnleggende for min deltakelse i politikken.  Rusomsorgen har også engasjert meg.

Svein M. Stangeland ved kaifronten i Sandnes.

(Foto: Rune Helliesen)