Kandidat

Vidar Bringeland Sørensen

Vidar er nestleder i Sandnes Eiendomsselskap KF og medlem av Kommuneplankomiteen. Har vært
medlem av bystyret i Sandnes siden 2015. Han er leder av Stangeland bydelsutvalg.

Vidar Bringeland Sørensen

Vidar er nestleder i Sandnes Eiendomsselskap KF og medlem av Kommuneplankomiteen. Har værtmedlem av bystyret i Sandnes siden 2015. Han er leder av Stangeland bydelsutvalg.

Vidar har utdannelse innen JUS, IT og Pedagogikk fra Universitetet i Oslo og Aalborg Universitet. Haner oppvokst på Lura, men bor nå på Stangeland sammen med kone fra Hadeland og mor fra Eiane i Forsand. Han har jobbet i Direktoratet for Arbeidstilsynet, Hydro, Statoil og Norges Cykleforbund. Han har lang og bred erfaring innen idretten både lokalt og nasjonalt.

- Hva er det viktigste for deg ved dette valget Vidar?

For meg som sosialdemokrat er det viktigste å etterleve verdiene FRIHET, LIKHET og VENNSKAPELIGHET. I Arbeiderpartiet får jeg muligheten å sette disse verdiene ut i livet. Viktige mål for meg vil være å sørge for like muligheter for alle og bygge et sterkere fellesskap. Det samme gjelder barnehagetilbud nær der folk bor, skoler som omfatter alle og gir elevene mulighet til å utvikle sine styrker og helse- og sykehustilbud til alle når behovet melder seg. Et økende miljøproblem både globalt og lokalt vil være plast og mikroplast på avveie. Lokalt vil jeg jobbe for å få på plass effektive løsninger som kan håndtere slike problemer. Innen idretten har vi sett at utstyrspress og høye egenandeler er med å skyve barn og ungdom bort. Dette vil jeg kjempe mot og arbeide for å finne støtteordninger slik at alle får like muligheter til å delta. For idretten er det videre viktig å sørge for at kommunens lokaliteter er tilgjengelige hele året. I Arbeiderpartiet har retten til fri ferdsel alltid stått sterkt enten dette dreier seg om ferdsel til lands, til fjells eller på sjøen. Det å bygge hovedveier er etter mitt syn et statlig anliggende og ikke kommunenes ansvar. Jeg er derfor i utgangspunktet mot bompenger og i særdeleshet mot rushtidsavgift. Lokalvalg handler om de nærefellesskapene vi alle er en del av og hvordan vi vil ha det der vi bor. Din stemme til Arbeiderpartiet vil derfor sikre at vi står sammen for framtidens Sandnes!