Kandidat

Reidun Skjold

Reidun er utdannet sykepleier og har arbeidet i forskjellige deler av helsevesenet. De siste 20 årene som styrer/virksomhetsleder ved et sykehjem. Reidun har de siste 4 årene bodd på Hana, før det bodde hun 15 år i Forsand og 10 år i Nord-Norge. Hun er mor til 4 voksne barn og bestemor til 9 barnebarn.

Reidun Skjold

Reidun er utdannet sykepleier og har arbeidet i forskjellige deler av helsevesenet. De siste 20 årene som styrer/virksomhetsleder ved et sykehjem i Stavanger. Reidun har de siste 4 årene bodd på Hana, før det bodde hun 15 år i Forsand og 10 år i Nord-Norge. I Forsand jobbet hun på Forsandheimen, hjemmesykepleien og som pleie og omsorgsleder. Reidun er mor til 4 voksne barn og bestemor til 9 barnebarn.

-Hva er det viktigste ved dette valget Reidun?

Jeg har vært politisk aktiv hele livet på venstresiden. For meg er rettferdig fordeling av godene viktig. Å beholde og forbedre velferdsstaten er sentralt. Sandnes skal være en god by å bo i, både for barn og eldre. Byen må være aktiv for å utvikle arbeidsplasser. Det blir viktig at Forsands innbyggere føler seg som en del av kommunen. Jeg kjenner kanskje Forsand kommune bedre enn Sandnes, men blir mer kjent med Sandnes for hver dag.