Kandidat

Jarle Vines

Jarle er utdannet kokk, har siden 1986 jobbet som forbundssekretær i Industri Energi. Jarle er kandidat til bystyret.

Jarle Vines

Jarle Vines, utdannet som kokk, var i 10 år kokk i handelsflåten, arbeidet noen år på Statfjord som kokk. Har siden 1986 arbeidet som forbundssekretær i Industri Energi (tidligere NOPEF).

- Hva er viktigst for deg ved valget Jarle?

For meg er det viktig at vi har et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping. Sandnes kommune må kun bruke seriøse leverandører til oppdrag der de ansatte har ordnede lønnsforhold. Det tjener kommunen og de ansatte på. Det er billigere for oss alle at vi forebygger i stedet for å reparere. Derfor må vi legge til rette for en god oppvekst for de unge slik at de får muligheten til å lykkes i skolegang og studier. Gratis skolemat og en skole fri for mobbing er viktig. Her mener jeg vi bør legge inn større ressurser. Sandnes kommune bør gå foran for å skape et godt arbeidsliv for sine ansatte. Det er lønnsomt. Sandnes kommune bør være best i landet på inkludering og integrering for alle innvandrere, det er også lønnsomt. Vil kjempe mot vindmøller i Sandnes kommune, de ødelegger vår natur og dreper fugler og insekter.