Kandidat

Brit Helen Rørvig Torkildsen

Brit Helen er kandidat til bystyret for Sandnes Ap. Hun har bachelorgrad i sosialt arbeid, og hun har utdannet seg til gestaltterapeut.

Brit Helen Rørvig Torkildsen

Brit Helen har bachelorgrad i sosialt arbeid, og hun har utdannet seg til gestaltterapeut. 

- Hva er det viktigste for deg ved dette valget Brit Helen?

Som listekandidat til bystyret er det viktigste for meg i dette valget å arbeide for et trygt arbeidsliv. I feltene omsorg, grunnskole og arbeidsliv er det viktig å ha gode fagfolk som opplever å få brukt kompetansen sin. Jeg er av den mening at samfunnets velferdspenger vil komme til nytte for flere innbyggere og på en bedre måte, hvis kommune og stat tar tilbake og gjennomfører velferdsoppgaver selv. Jeg sier ja til flere kommunale sykehjemsplasser, og en grunnskole hvor lærere når ut til elevene på en bedre måte. Jeg vil jobbe for en skole som utjevner ulikheter gjennom riktig mengde lekser og at alle elever kan få kompetent veiledning. Jeg støtter utbygginga av sosiale boliger for vanskeligstilte og mindre bruk av hospitsplasser. Jeg sier nei til eiendomsskatt og rushtidsavgift i bompenger, da dette viser seg å være sosialt urettferdig. Dette ser jeg som viktig for å bygge opp et sterkere fellesskap.