Leserinnlegg: Alle skal lære å svømme!

Arne Buchholdt Espedal og Arne Oftedal

Arne Buchholdt Espedal og Arne Oftedal

Av
Arne Oftedal - bystyrerepresentant
Arne Buchholdt Espedal - bystyrerepresentant og leder av utvalg for kultur og oppvekst

Sandnes Arbeiderparti har som et klart mål at alle elever skal få et godt og tilstrekkelig svømmeopplæringstilbud. I mange år har kommunen slitt med for få svømmeflater, og vi e rennå ikke i mål. Nok svømmeflater er avgjørende for å tilby nok tid for elevene i bassenget.Arbeiderpartiet har derfor i de to periodene vi har hatt ordføreren gått i bresjen for å bygge vesentlig flere svømmeflater. Videre er det et viktig mål for Arbeiderpartiet at strandsonen mot sjø og ferskvann skal være mest mulig tilgjengelige for alle. Vi har også fokus på at kommunens badeplasser skal løpende forbedres.

Iglemyr svømmehall er straks ferdig, det vil utgjøre en stor forbedring av svømmekapasiteten i Sandnes. Iglemyr rommer ett hovedbasseng som er større enn Giskehallen. I tillegg rommer Iglemyr svømmehall 2 mindre basseng. Når Iglemyr snart står klar skal svømmehallen i Giskehallen oppgraderes og vedlikeholdes.

Etter forslag fra Arbeiderpartiet har bystyret vedtatt å finne tomt til ny svømmehall i aksen Ganddal-Sentrum-Lura. Et slikt anlegg kan kombineres med etablering av kommunens første ishall. Samlokalisering av en ishall og svømmehall har flere fordeler. Overskuddsvarme fra ishallen kan varme opp bassenget. Dette er med på å holde driftskostnadene nede, samt er bra for miljøet. Men Arbeiderpartiet låser seg ikke til dette, da det aller viktigste er å få på plass flere svømmeflater raskt.

I tillegg har Arbeiderpartiet gjort mye for å bedre badeforholdene utendørs. Vi har sikret at Lura igjen har en strandpromenade som er tilgjengelig for alle, vi oppgraderer løpende badeplasser for øvrig i kommunen, og vurderer å gjøre ytterligere tiltak, eksempelvis på Bråstein. Og ikke minst, det skal etableres et flott sjøbad og bryggeanlegg i vågen i Sandnes,kall det gjerne Sandnes sitt svar på Sørenga i Oslo!