Våre politikere

Ta gjerne kontakt med våre politikere.


Kandidater 2019

 • Stanley Wirak

  Stanley er ordfører i Sandnes, han er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i valget. Stanley er også leder av Rogaland Arbeiderparti.

 • Annelin er gruppeleder for Sandnes Arbeiderparti, leder av utvalg for helse og sosialtjenester og formannskapsmedlem. Hun er utdannet eiendomsmeglerkandidat og har en master i serviceledelse fra UiS.

 • Roar er gruppeleder i Forsand Ap, formannskapsmedlem og kommunestyremedlem. Han var også styreleder for Forsand Elverk som ble avviklet i forbindelse med kommunereformen. Han er journalist og bonde.

 • Anna er vår ungdomskandidat. Hun studere for tiden Midtøstenstudier med arabisk. Anna har vært aktiv i politikken i flere år allerede, blant annet som leder av Sandnes og Gjesdal AUF og styremedlem i Plan Norge.

 • Arne er leder av utvalg for kultur og oppvekst og formannskapsmedlem. Har vært medlem av bystyret i Sandnes siden 2003. Han er også fast møtende varamedlem til Fylkestinget i Rogaland.

 • Anne Gravdal er Formannskapsmedlem. Har vært bystyremedlem siden 2007, medlem i Helse og sosial utvalget siden 2007. Anne har vært sekretær for bystyregruppen siden 2011, og sekretær for Sandnes AP siden 2015. Anne Gravdal er spesialsykepleier.

 • Arne sitter i bystyret og er vara til formannskapet. Han arbeider til daglig som advokat. Bosatt på Stangeland/Smeaheia.

 • Cecilia er 23 år og oppvokst på Bogafjell og hun har vært medlem av bystyret siden 2015 og er med det en av Norges yngste folkevalgte i dag.

 • Faruk er fraksjonsleder i kommuneplankomiteen og bystyret. Han har fagbrev som servicetekniker og bor på Lura. Faruk er særlig opptatt av samferdsel, byutvikling og integrering.

 • Siri Tansø

  Siri stiller til valg til bystyret for Sandnes Arbeiderparti. Siri er siviløkonom og bor på Stangeland.

 • Ragnvald er vår fraksjonsleder i utvalg for byutvikling, og medlem av bystyret. Nestleder i Sandnes Arbeiderparti. Pensjonert politioverbetjent, bosatt på Lura der han er leder av bydelsutvalget.

 • Kristine er kandidat til kommunevalget. Hun arbeider som finansrådgiver.

 • Terje er nestleder i utvalg for tekniske saker og medlem av bystyret. Han er jobber som fritidskonsulent i Sandnes kommune. Opprinnelig Ganddalitt, men bor nå på Sandved.

 • Mariann er kandidat til valget for Sandnes Arbeiderparti. Hun arbeider som gullsmed.

 • Kurt er oppvokst og bosatt på Lura og sitter i dag i Lura bydelsutvalg. Han arbeider som prosjektleder i Equnior.

 • Elin Synnøve er medlem av bystyret og utvalg for byutvikling. Hun er rektor og har master i aksjonslæring og ledelse.

 • Joakim er en 18 år gammel ung voksen som stiller til valg for Sandnes Arbeiderparti. Han er elev ved Sandnes videregående skole og har erfaring fra Sandnes unge bystyre, AUF og bydelsutvalg.

 • Ingeborg er kandidat til kommunevalget og vara til styret i Sandnes AP. Hun jobber med kommunikasjon og digitalisering. Ingeborg er 55 år, gift, 3 voksne barn og bor på Høle.

 • Medlem av kommuneplankomitéen, og medlem av bystyret. Utdannet sveiser, jobber med aktivisering, opplæring og arbeidstrening i Stavanger fengsel. Anders bor på Sandved. Er særlig opptatt av rusproblematikken og de unges oppvekstsvilkår.

 • Hamidullah Amiri har bachelor utdanning i samfunnsfag med personalledelse ved Universitetet i Stavanger. Amiri er leder for innvandrerråd i Sandnes, medlem i kultur og oppvekst , medlem i bystyre i Sandnes og medlem i bydelsutvalg for trones og sentrum. Amiri bor i trones og sentrum sammen med kona og har fire barn. Amiri er selvstendig næringsdrivende.

 • Bente er utdannet adjunkt ved Universitetet i Stavanger og jobber som avdelingsleder ved Sandnes Læringssenter. Hun er oppvokst på Lura der hun nå bor sammen med en sønn på 9 år.

 • Alfred er lærer og stiller til valg til bystyret for oss. Han er i dag vara til Lura bydelsutvalg.

 • Bente Nina er kokkelærer fra Lura. Hun stiller til valg for første gang.

 • Henning stiller til valg for Sandnes Arbeiderparti. Henning er oppvokst på Sviland og har de siste 20 årene bodd på Austrått.

 • Reidun sitter i bystyret, utvalg for byutvikling og kommuneplankomiteen. Hun er også leder av Hana bydelsutvalg. I tillegg er Reidun kvinnekontakt i styret i Sandnes AP. Reidun er pensjonert lærer.

 • Bjarne er utdannet pedagog fra Norges Idrettshøgskole og Stavanger Lærerhøgskole. I tillegg har han grunnfag i økonomi fra BI. Han er født og oppvokst på Figgjo og omtaler seg selv som en "kjempestor Figgen-patriot". Bjarne er hovedtrener og sportsjef i Viking Fotballklubb.

 • Bente er kandidat for oss til kommunevalget. Hun er utdannet eiendomsmegler og lærer.

 • Mari Anne er vara til bystyret og utvalg for kultur og oppvekst, og sekretær i Hana bydelsutvalg. Hun er kandidat for oss i kommunevalget.

 • Erling er redaktør for A-Runden (Sandnes Aps medlemsblad) og sitter i styret. Han er leder av bydelsutvalget på Figgjo, medlem av utvalg for helse og sosial og vara til bystyret.

 • Listekandidat til bystyret for Sandnes Arbeiderparti. Medlem av Trones og sentrum bydelsutvalg. varamedlem i Utvalg for Helse- og Sosialtjenester og i utvalg for Kultur og Oppvekst.

 • Åge Elven

  Åge er leder av Sandved Bydelsutvalg, styremedlem i Sandnes Arbeiderparti og er varamedlem til Bystyret. Han har i tillegg en del oppgaver i kommunale utvalg, og stiller til valg ved kommunevalget.

 • Hanne stiller til valg til bystyret i Sandnes. Hun bor på Sandved og arbeider som avdelingsdirektør.

 • Trond Horve

  Trond er representant i Høle bydelsutvalg for Arbeiderpartiet og er 1.vara til styret i Sandnes Arbeiderparti. Han er kandidat til bystyret i kommunevalget.

 • Iselin er kandidat til bystyret ved kommunevalget. Hun er medlem av bydelsutvalget for Trones og sentrum. Iselin er utdannet jurist og lærer.

 • Elisabeth er gift og har 3 barn. Hun bor på Sandved og er med i Sandved bydelsutvalg. Elisabeth jobber som klinisk sosionom i barne-og ungdomspsykiatrien og er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår.

 • Dariusz er vara i utvalg for helse og sosialtjenester og vara i Lura bydelsutvalg. Dariusz kommer opprinnelig fra Polen og har bodd i Norge i 13 år. Han jobber som lærer.

 • Kenneth er utdannet vekter, han er tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund og aktiv i fagbevegelsen hvor han har flere verv. Han stiller til valg for første gang 9. september.

 • Silje er kandidat til kommunestyret. Hun er utdannet bachelor i sosiologi og har jobbet med helse og omsorg i tolv år.

 • Sigmund er utdannet Energimontør, bor på Bogafjell og listekandidat for Sandnes Arbeiderparti.

 • Linn Elise er 33 år gammel, og bor på Bogafjell sammen med to sønner på 5 og 12 år. Hun er sekretær i Bogafjell bydelsutvalg. Hun holder for tiden på med en master i Literacy Studies ved UiS som en del av hennes grunnskolelærerutdanning.

 • Svein er medlem av utvalg for byutvikling, byggesaksnemda og varamedlem i Bystyret. Han har lang erfaring fra lokalpolitikken. Svein er pensjonert fra politiet.

 • Leder for Sandnes Arbeiderparti siden 2015, medlem av kommuneplan komitéen, vara til bystyret, Sandnes tomteselskapet KF, Sandnes Eiendomsselskap KF.

 • Vidar er nestleder i Sandnes Eiendomsselskap KF og medlem av Kommuneplankomiteen. Har vært medlem av bystyret i Sandnes siden 2015. Han er leder av Stangeland bydelsutvalg.

 • Reidun er utdannet sykepleier og har arbeidet i forskjellige deler av helsevesenet. De siste 20 årene som styrer/virksomhetsleder ved et sykehjem. Reidun har de siste 4 årene bodd på Hana, før det bodde hun 15 år i Forsand og 10 år i Nord-Norge. Hun er mor til 4 voksne barn og bestemor til 9 barnebarn.

 • Gustav er kasserer i Sandnes Arbeiderparti og stiller til valg for oss ved kommunevalget. Gustav er i dag pensjonist etter mange år i som økonom i O.C. Østraadt og DnC/DNB.

 • Ingrid har vært folkevalgt siden 2013. Sitter som fast medlem i utvalg for tekniske saker. Ingrid jobber i Posten.

 • Jarle Vines

  Jarle er utdannet kokk, har siden 1986 jobbet som forbundssekretær i Industri Energi. Jarle er kandidat til bystyret.

 • Diyar Yasar

  Diyar er 22 år og stiller som kandidat for oss i kommunevalget. Han har bachelor i statsvitenskap og har flere års erfaring fra AUF.

 • Brit Helen er kandidat til bystyret for Sandnes Ap. Hun har bachelorgrad i sosialt arbeid, og hun har utdannet seg til gestaltterapeut.

 • Ingeborg er 39 år fra Høle, men bosatt på Austrått. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Ingeborg stiller til valg for første gang.


Kommunestyret

 • Stanley Wirak

  Stanley er ordfører i Sandnes, han er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i valget. Stanley er også leder av Rogaland Arbeiderparti.

 • Annelin er gruppeleder for Sandnes Arbeiderparti, leder av utvalg for helse og sosialtjenester og formannskapsmedlem. Hun er utdannet eiendomsmeglerkandidat og har en master i serviceledelse fra UiS.

 • Arne er leder av utvalg for kultur og oppvekst og formannskapsmedlem. Har vært medlem av bystyret i Sandnes siden 2003. Han er også fast møtende varamedlem til Fylkestinget i Rogaland.

 • Ungdomskandidat til stortingsvalget for Rogaland Arbeiderparti. Engasjert, reiseglad og matglad ungdomspolitiker. Til daglig student ved UiS og folkevalgt i Sandnes.

 • Arne sitter i bystyret og er vara til formannskapet. Han arbeider til daglig som advokat. Bosatt på Stangeland/Smeaheia.

 • Medlem av kommuneplankomitéen, og medlem av bystyret. Utdannet sveiser, jobber med aktivisering, opplæring og arbeidstrening i Stavanger fengsel. Anders bor på Sandved. Er særlig opptatt av rusproblematikken og de unges oppvekstsvilkår.

 • Anne Gravdal er Formannskapsmedlem. Har vært bystyremedlem siden 2007, medlem i Helse og sosial utvalget siden 2007. Anne har vært sekretær for bystyregruppen siden 2011, og sekretær for Sandnes AP siden 2015. Anne Gravdal er spesialsykepleier.

 • Elin Synnøve er medlem av bystyret og utvalg for byutvikling. Hun er rektor og har master i aksjonslæring og ledelse.

 • Ingrid Skåtun

  Ingrid har vært folkevalgt siden 2013. Sitter som fast medlem i utvalg for tekniske saker. Ingrid jobber i Posten.

 • Hamidullah Amiri

  Hamidullah Amiri har bachelor utdanning i samfunnsfag med personalledelse ved Universitetet i Stavanger. Amiri er leder for innvandrerråd i Sandnes, medlem i kultur og oppvekst , medlem i bystyre i Sandnes og medlem i bydelsutvalg for trones og sentrum. Amiri bor i trones og sentrum sammen med kona og har fire barn. Amiri er selvstendig næringsdrivende.

 • Vidar er nestleder i Sandnes Eiendomsselskap KF og medlem av Kommuneplankomiteen. Har vært medlem av bystyret i Sandnes siden 2015. Han er leder av Stangeland bydelsutvalg.

 • Cecilia er 23 år og oppvokst på Bogafjell og hun har vært medlem av bystyret siden 2015 og er med det en av Norges yngste folkevalgte i dag.

 • Terje er nestleder i utvalg for tekniske saker og medlem av bystyret. Han er jobber som fritidskonsulent i Sandnes kommune. Opprinnelig Ganddalitt, men bor nå på Sandved.

 • Faruk er fraksjonsleder i kommuneplankomiteen og bystyret. Han har fagbrev som servicetekniker og bor på Lura. Faruk er særlig opptatt av samferdsel, byutvikling og integrering.

 • Ragnvald er vår fraksjonsleder i utvalg for byutvikling, og medlem av bystyret. Nestleder i Sandnes Arbeiderparti. Pensjonert politioverbetjent, bosatt på Lura der han er leder av bydelsutvalget.


Styret

 • Leder for Sandnes Arbeiderparti siden 2015, medlem av kommuneplan komitéen, vara til bystyret, Sandnes tomteselskapet KF, Sandnes Eiendomsselskap KF.

 • Annelin er gruppeleder for Sandnes Arbeiderparti, leder av utvalg for helse og sosialtjenester og formannskapsmedlem. Hun er utdannet eiendomsmeglerkandidat og har en master i serviceledelse fra UiS.

 • Ragnvald er vår fraksjonsleder i utvalg for byutvikling, og medlem av bystyret. Nestleder i Sandnes Arbeiderparti. Pensjonert politioverbetjent, bosatt på Lura der han er leder av bydelsutvalget.

 • Anne Gravdal er Formannskapsmedlem. Har vært bystyremedlem siden 2007, medlem i Helse og sosial utvalget siden 2007. Anne har vært sekretær for bystyregruppen siden 2011, og sekretær for Sandnes AP siden 2015. Anne Gravdal er spesialsykepleier.

 • Gustav er kasserer i Sandnes Arbeiderparti og stiller til valg for oss ved kommunevalget. Gustav er i dag pensjonist etter mange år i som økonom i O.C. Østraadt og DnC/DNB.

 • Jørgen Knudsen

 • Reidun Marie Enge

  Reidun sitter i bystyret, utvalg for byutvikling og kommuneplankomiteen. Hun er også leder av Hana bydelsutvalg. I tillegg er Reidun kvinnekontakt i styret i Sandnes AP. Reidun er pensjonert lærer.

 • Åge Elven

  Åge er leder av Sandved Bydelsutvalg, styremedlem i Sandnes Arbeiderparti og er varamedlem til Bystyret. Han har i tillegg en del oppgaver i kommunale utvalg, og stiller til valg ved kommunevalget.

 • Erling Eknes

  Erling er redaktør for A-Runden (Sandnes Aps medlemsblad) og sitter i styret. Han er leder av bydelsutvalget på Figgjo, medlem av utvalg for helse og sosial og vara til bystyret.