Våre politikere

Ta gjerne kontakt med våre politikere.


Kommunestyret

 • Arne er vår ordførerkandidat for kommunevalget 2023. Han er i dag gruppeleder og leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling og formannskapsmedlem. Har vært medlem av bystyret i Sandnes siden 2003. Han er også medlem av Kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland Fylkeskommune.

 • Siri er vår varaordførerkandidat, sitter i utvalg for by- og samfunnsutvikling, og er vara til kommunestyret. Siri er siviløkonom og bor på Stangeland.

 • Cecilia stiller til gjenvalg i kommunestyret i høst, og hun har vært medlem av kommunestyret siden 2015. Cecilia jobber som psykolog ved SUS.

 • Lars Eirik Wirak

  Lars Eirik stiller til valg for første gang ved årets kommunevalg. Han arbeider som økonomisjef i Sig.Halvorsen, og er særlig opptatt av å ha en aktiv næringspolitikk.

 • Arne stiller til gjenvalg ved årets kommunevalg. Han sitter i kommunestyret, er nestleder i utvalg for teknisk og miljø, og er vara til formannskapet. Han arbeider til daglig som advokat. Bosatt på Stangeland/Smeaheia.

 • Anna stiller til gjenvalg ved årets valg. Hun tar for tiden en master i Samfunnssikkerhet ved UiS. Anna sitter i dag i kommunestyret og i utvalg for oppvekst.

 • Serine Konstali

  Serine er vår ungdomskandidat ved årets kommunevalg. Hun er student i historie ved UiS og er særlig opptatt av å videreutvikle en sterk offentlig fellesskole.

 • Sigrun Homleid

  Sigrun stiller til valg for første gang ved årets kommunevalg. Hun arbeider som personvernombud og er særlig opptatt av å sikre arbeid til alle.


Styret

 • Cecilia stiller til gjenvalg i kommunestyret i høst, og hun har vært medlem av kommunestyret siden 2015. Cecilia jobber som psykolog ved SUS.

 • Kenneth stiller til valg i høstens kommunevalg. Han arbeider som kunderådgiver. Har lang organisasjonserfaring og er aktiv i fagbevegelsen. Kenneth er særlig opptatt av arbeidslivs- og helsepolitikk.

 • Trond Horve

  Trond stiller til valg i høstens kommunevalg. Han er kasserer i styret i Sandnes Arbeiderparti og varamedlem til utvalg for oppvekst.

 • Anne Gravdal er Formannskapsmedlem. Har vært bystyremedlem siden 2007, medlem i Helse og sosial utvalget siden 2007. Anne har vært sekretær for bystyregruppen siden 2011, og sekretær for Sandnes AP siden 2015. Anne Gravdal er spesialsykepleier.

 • Arne er vår ordførerkandidat for kommunevalget 2023. Han er i dag gruppeleder og leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling og formannskapsmedlem. Har vært medlem av bystyret i Sandnes siden 2003. Han er også medlem av Kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland Fylkeskommune.

 • Morten Sandanger

 • Lars Lea

 • Serine Konstali

  Serine er vår ungdomskandidat ved årets kommunevalg. Hun er student i historie ved UiS og er særlig opptatt av å videreutvikle en sterk offentlig fellesskole.

 • Sigrun Homleid

  Sigrun stiller til valg for første gang ved årets kommunevalg. Hun arbeider som personvernombud og er særlig opptatt av å sikre arbeid til alle.