Om Sandnes Arbeiderparti

Sandnes Arbeiderparti


Styret

 • Ragnvald er vår fraksjonsleder i utvalg for byutvikling, og medlem av bystyret. Nestleder i Sandnes Arbeiderparti. Pensjonert politioverbetjent, bosatt på Lura der han er leder av bydelsutvalget.

 • Reidun Marie Enge

  Reidun sitter i bystyret, utvalg for byutvikling og kommuneplankomiteen. Hun er også leder av Hana bydelsutvalg. I tillegg er Reidun kvinnekontakt i styret i Sandnes AP. Reidun er pensjonert lærer.

 • Cecilia er nestleder i utvalg for oppvekst og har vært medlem av kommunestyret siden 2015. Cecilia jobber som psykolog ved SUS.

 • Gustav er kasserer i Sandnes Arbeiderparti og stiller til valg for oss ved kommunevalget. Gustav er i dag pensjonist etter mange år i som økonom i O.C. Østraadt og DnC/DNB.

 • Anne Gravdal er Formannskapsmedlem. Har vært bystyremedlem siden 2007, medlem i Helse og sosial utvalget siden 2007. Anne har vært sekretær for bystyregruppen siden 2011, og sekretær for Sandnes AP siden 2015. Anne Gravdal er spesialsykepleier.

 • Henning stiller til valg for Sandnes Arbeiderparti. Henning er oppvokst på Sviland og har de siste 20 årene bodd på Austrått.

 • Medlem av kommuneplankomitéen, og medlem av bystyret. Utdannet sveiser, jobber med aktivisering, opplæring og arbeidstrening i Stavanger fengsel. Anders bor på Sandved. Er særlig opptatt av rusproblematikken og de unges oppvekstsvilkår.

 • Iselin Høle

  Iselin er kandidat til bystyret ved kommunevalget. Hun er medlem av bydelsutvalget for Trones og sentrum. Iselin er utdannet jurist og lærer.

 • Vedtekter

  Gjeldende vedtektene og retningslinjene for Sandnes Arbeiderparti.