Leder

Cecilia Lindbåge Karlsen

Cecilia er nestleder i utvalg for oppvekst og har vært medlem av kommunestyret siden 2015. Cecilia jobber som psykolog ved SUS.

Cecilia Lindbåge Karlsen

Cecilia er særlig opptatt av å sette søkelys på psykisk helse, rusproblematikk og kriminalitetsforebygging. Likestilling, integrering og arbeid til alle synes hun er viktige verktøy for å sikre at alle har gode og likeverdige muligheter i livet.

Hennes engasjement begynte i AUF i 2011, hvor hun senere ble leder i Sandnes og Gjesdal AUF. Hun meldte seg inn fordi hun var opptatt av rettferdig fordeling av våre felles goder og å verne om de som har det vanskelig.

Cecilia har vært nestleder i partiet i nærmere tre år, og har nå blitt konstituert leder for Sandnes Arbeiderparti. Hun sitter også i styret i Rogaland Arbeiderparti, og har bistått i programarbeid både på fylket og i kommunepartiet. Hun har også fullført "Kvinner på Topp"-skoleringen til Arbeiderpartiet sentralt.