Sekretær

Anne Gravdal

Anne Gravdal er Formannskapsmedlem. Har vært bystyremedlem siden 2007, medlem i Helse og sosial utvalget siden 2007. Anne har vært sekretær for bystyregruppen siden 2011, og sekretær for Sandnes AP siden 2015. Anne Gravdal er spesialsykepleier.

Anne Gravdal

Anne Gravdal har bodd i Sandnes hele sitt liv, bortsett fra 5 år i Oslo i forbindelse med videreutdanning og jobb. Bor nå på Trones, hvor hun stortrives!

Anne er utdannet sykepleier med spesialutdanning i Kreftsykepleie/ lindrende behandling fra Det Norske Radiumhospital, har i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning fra UiO, ettårig utdanning innen Helserett.

Anne Gravdal sitter i bystyret, er formannskapsmedlem, representant i helse og sosialutvalget.Anne har vært folkevalgt/ sittet i bystyret og helse og sosialutvalget siden 2007. Vært sekretær for Sandnes AP sin bystyregruppe siden 2011, og sekretær for Sandnes AP siden 2015. Hennes hobbyer er håndarbeid, litteratur, politikk, frivillighetsarbeid.

- Hva er det viktigste i dette valget for deg Anne?

Det viktigste for meg er et sterkere fellesskap, hvor alle har samme muligheter i livet uansett inntekt og bakgrunn.Jeg ønsker et offentlig helsetilbud der ikke lommeboka styrer for tilgang og kvalitet på tilbudet.Sykehjemsplasser til de som har behov for det, er fortsatt en fanesak jeg vil kjempe for!Jeg vil arbeide for en heltidskultur, at kompetente fagfolk fyller stillingene, forsvarlig bemanning slik at kvalitet og kontinuitet i kommunens tjenestetilbud ivaretas på en sikker og god måte. Sandnes kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver/arbeidsplass med den beste kompetanse gitt av fagfolk! Det er viktig med gode helsetilbud til innbyggerne fra fødsel til alderdom, helsetilbud som kan hjelpe den enkelte å leve lengst mulig i eget liv i forbindelse, sykdom, skade, alderdom. Å fremme god psykisk helse hos barn/ungdom/voksne/ eldre er viktig. Slike tiltak styrker innbyggernes muligheter for deltagelse i eget liv, blant venner og i samfunnet Dette er noen av tiltakene i forebygging av ensomhet. Gode oppvekst og levevilkår i lokalmiljøet gjennom: folkehelsearbeid, gode helsetjenester forebygging av psykiske lidelser, rus, kriminalitet, utestenging/mobbing og ensomhet, en rettferdigboligpolitikk, er viktig for at våre innbyggere skal ha et godt liv i Sandnes!

Anne Gravdal holder et innlegg i bystyret.

Anne Gravdal holder et innlegg i bystyret. (Stillbilde fra Sandnes kommunes livestream)