En hilsen fra ordføreren

Kjære velger

Stanley Wirak foran Gandsfjorden

Jeg er stolt over byen vår og menneskene som bor her. Sandnes er en god by å bo i. Vi har fått til mye i løpet av de snart 8 årene vi har styrt byen, og vi ønsker å få til mer.

Som ordfører i Sandnes vil jeg ta ansvar for at de viktigste sakene er på plass i byen vår:* Fortsatt full sykehjemsdekning og gode omsorgstjenester* En enda bedre skole for alle* En aktiv og offensiv næringspolitikk som sikrer økt verdiskapning og trygge fastearbeidsplasser nå og i framtiden* Nei til rushtidsavgift* Nei til eiendomsskatt på bolig

Vi vil ha en by med like muligheter for alle. En åpen, internasjonal og inkluderende by der vi har gode offentlige tjenester til alle, uavhengig av inntekt.

Jeg har vært ordfører gjennom krevende tider med en arbeidsledighet som aldri på 24 år har vært høyere. På tross av dette har vi sammen med de ansatte levert gode resultat år etter år. Dette har absolutt med en villet politikk å gjøre, trygg økonomistyring og ikke minst en fantastisk innsats av de ansatte. Optimismen er på vei opp, og arbeidsledigheten er redusert betydelig. Den økonomiske situasjonen for kommunen er god, målt mot kommune-Norge ellers. Det gir oss gode forutsetninger for årene framover.

Sandnes vokser, og hånd i hånd med veksten er det viktig å legge til rette for næringsutvikling. I 2020 blir Forsand og Sandnes en kommune og sammen skal vi skape et lokalsamfunn hvor alle har muligheten til å leve gode liv.

Vi satser på Sandnes – vi satser på en trygg og sikker styring av byen vår! Politikk handler om å ta valg – politikk handler om å ta ansvar!

Vil du fortsatt ha meg som ordfører i Sandnes, bruk stemmeretten og stem Arbeiderpartiet!

Stanley Wirak

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om En hilsen fra ordføreren?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker