Arbeid til alle

Arbeid til alle

To arbeidere går langs veien ved et industriområde. Foto: Øivind Haug

Sandnes Arbeiderparti vil fortsette arbeidet med å gjøre kommunen vår til en attraktiv kommune å etablere seg i. Vi vil arbeide for at næringsarealer skal være hyllevare, og at kommunen vår skal være førstevalget for nye bedrifter som ønsker å etablere seg. Sandnes Arbeiderparti arbeider for en aktiv og offensiv næringspolitikk, som sikrer økt verdiskapning og trygge arbeidsplasser for alle. For Arbeiderpartiet er og forblir arbeid til alle jobb nummer én. Vi vil videre jobbe for en aktiv dialog med næringslivet i kommunen, slik at vi sammen kan gjøre Sandnes kommune til den foretrukne kommune i regionen, både for næring og arbeidstakere. Vi vil skape et enda mer attraktivt Sandnes for bedrifter og arbeidstakere.

Sandnes kommune er en av de største landbrukskommunene i Rogaland. Vi vil sikre et allsidig landbruk og havbruk i kommunen, og stimulere til nydyrking og sikre matproduksjon i Sandnes. Kommunen vår har en lang kystlinje, og vi vil legge til rette for en bærekraftig utvikling av havbruket. 

Vi vil ha et arbeidsliv med plass til alle. Sosiale forskjeller er mer enn noe annet knyttet til mangel på arbeid. En jobb sikrer den enkelte inntekt, et sosialt nettverk og mulighet til å bruke sine evner og ressurser. At alle som kan er i arbeid, er samtidig den viktigste forutsetningen for finansiering av velferden.

Vi vil:

 • arbeide for at alle som har mulighet, har en jobb å gå til
 • arbeide for at alle kommunens prosjekter ivaretar ordnede lønns- og arbeidsforhold for alle ansatte, også hos alle underleverandører
 • legge til rette for tett samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor
 • sørge for arbeidsplasser til mennesker med spesielle behov slik at flest mulig kan få et meningsfylt arbeidsliv, herunder flere Varig Tilrettelagt Arbeid-plasser
 • at kommunen skal være en aktiv medspiller slik at Sandnes er attraktiv for etablering og videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet
 • sikre at næringsarealer er hyllevare, og tilrettelegge gode arealer som kan gi grunnlag for en allsidig næringsutvikling
 • utvikle gode næringsarealer blant annet i Kvål/Vagleområdet, Indre Havn og Sandnes Øst
 • videreutvikle Forus som et sentralt næringsområde sammen med Sola og Stavanger
 • ha god utnyttelse av eksisterende næringsområder
 • at Sandnes Havn skal videreutvikles
 • legge til rette for bærekraftig havbruk
 • arbeide for flere grønne og innovative næringer
 • tilrettelegge for videreutvikling av olje- og gassnæringen i regionen

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om Arbeid til alle?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker