Barnehage - en trygg barndom

Barnehage - en trygg barndom

Tre barnehagebarn bygger kaplaklosser med en ansatt. Foto: Øivind Haug

Gode barnehager gir barn en god start. Arbeiderpartiet vil derfor at alle barn skal oppleve vennskap, omsorg og mestring. Gode barnehager gir et godt grunnlag for videre vekst og utvikling. Vi vil at alle barnehagene i Sandnes skal ha høy kvalitet. Vi skal ha gode rammer for lek, læring, bevegelse og språklig utvikling. Ernæring er viktig for barna, og vi vil derfor videreutvikle mattilbudet for å sikre sunn og næringsrik mat i barnehagene.

Vi skal ha nok trygge voksne med faglig kompetanse. Sandnes Arbeiderparti skal satse videre på rekruttering og videre- og etterutdanning, samt beholde barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere for å sikre god kvalitet i barnehagen. Det er også viktig at de ansatte får tid til å være med barna, og at tidstyver som overrapportering og skjemastyring ryddes bort.

Sandnes Arbeiderparti vil arbeide for å ha nok barnehageplasser i hver bydel og ønsker å tilstrebe flere barnehageopptak i løpet av året.

Vil vil:

 • ha nullvisjon mot mobbing
 • gi alle barn med individuelle behov et godt tilbud innenfor fellesskapet
 • gi tilbud til alle som ønsker barnehageplass
 • ha flere barnehageopptak gjennom året
 • på sikt tilby barnehageplass i egen bydel for alle som ønsker, gjennom å prioritere nye barnehager i de bydelene som har underdekning som Sentrum, Figgjo, Ganddal, Sviland og Riska.
 • legge til rette for hele faste stillinger
 • rekruttere og beholde flere barnehagelærere og fagarbeidere, også gjennom å videreutdanne de ansatte i barnehagene
 • arbeide for at flere menn skal være ansatt i barnehagene
 • arbeide for dekning på minst 50 % barnehagelærere
 • sikre god kvalitet på barnehagene og deres uteområder
 • arbeide for et godt samarbeid mellom barnehagene og skolene om overgangen til skole
 • styrke samarbeidet mellom barnehagene og andre offentlige instanser som f.eks. barnevernet og PPT
 • at ansatte i alle barnehager og skoler skal inneha nødvendig kompetanse om vold, overgrep og omsorgssvikt
 • sikre at barn med minoritetsbakgrunn behersker norsk før skolestart
 • arbeide for at flere med minoritetsbakgrunn benytter barnehagetilbudet

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om Barnehage - en trygg barndom?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker