Et levende sentrum – handel og uteliv

Et levende sentrum – handel og uteliv

Rutenparken

Sandnes ble i 2022 kåret til Norges mest attraktive by. Vi ønsker å videreutvikle de gode kvalitetene i byen vår. Et levende sentrum er viktig for utviklingen av Sandnes. Sentrum skal være et sted der handel, næring, uteliv, bolig og kulturaktiviteter kan utvikle seg, slik at det blir en attraktiv og trivelig plass å bo, arbeide og oppholde seg i. En sunn balanse mellom næring, handel, boliger, offentlige funksjoner og kultur skaper et godt sentrum. Sentrum skal være et naturlig førstevalg for de som ønsker å etablere handel.

Et levende sentrum skapes av folk som oppholder seg i sentrum. Gode tilbud som gjør det attraktivt og enkelt å komme til og oppholde seg i sentrum er viktig. Vi vil tilrettelegge for et bredt utvalg av butikker, tjenester, kaféer, restauranter, kulturtilbud med mer. For å få til et attraktivt og godt miljø i sentrum er det nødvendig å investere i parkområder, lekeplasser, sitteplasser, grøntanlegg, parkeringsanlegg og kulturbygg som gir forskjellige aktivitetsmuligheter. Vi vil få til gode samarbeidsløsninger med byens næringsliv, slik at vi kan få realisert de gode ideene.

Vi vil:

 • arbeide for et nytt kultur- og bibliotekbygg i sentrum
 • forlenge gågatedelen av Langgata til Gamla Torget
 • legge til rette for marked-, kultur- og idrettsarrangementer, og satse videre på BLINK festivalen
 • arbeide for Gåbyen
 • ha lett tilgjengelige parkeringsløsninger
 • utvikle havneområdene til et attraktivt sentrumsområde
 • legge til rette for at sentrum skal være attraktivt for etablering av kontorarbeidsplasser
 • etablere et stort grønt parkdrag langs Storånå fra Indre Vågen til Brueland
 • bidra til å skape attraktive møteplasser, herunder utvikle Gamla Torget
 • ha en god balanse mellom bolig og næring
 • videreføre hovedtrekkene i dagens skjenkepolitikk som gir et attraktivt uteliv og gjør byen trygg
 • sikre Havnebasseng i Vågen
 • tilrettelegge og bidra for å skape attraktive uteserveringer

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om Et levende sentrum – handel og uteliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker