Fremtidens Sandnes - en bedre by for alle

Fremtidens Sandnes - en bedre by for alle

Indre Vågen i Sandnes med Oscar II og Havnespeilet

Sandnes Arbeiderparti ønsker å skape et lokalsamfunn hvor alle har muligheten til å leve gode liv. Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. Vi tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte hvis vi stiller opp for hverandre.

Vårt mål er at Sandnes kommune skal være et sterkt og solidarisk fellesskap som gir større frihet, like muligheter og trygghet for enkeltmennesket og familien. Vi vil videreutvikle et godt regionalt samarbeid for å få til gode løsninger for innbyggerne i kommunen og regionen. Sandnes har de siste årene markert seg tydelig både nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å videreutvikle Sandnes som en attraktiv by for alle.

Frihet for alle mennesker krever en rettferdig fordeling av goder og byrder. Store økonomiske og sosiale forskjeller, diskriminering og utestenging skaper utrygghet og ufrihet. Solidaritet er vilje til å fordele slik at det oppnås frihet og likeverd for alle. Solidaritet er også evnen og viljen til å ta ansvar for hverandre og å bidra til fellesskapet. Derfor må samfunnet bygges på et solidarisk prinsipp om at alle skal gis like muligheter, uavhengig av hvem en er eller hvilke forutsetninger man har.

Solidaritet med kommende generasjoner krever et bærekraftig samfunn, vi må ikke ødelegge for fremtidens muligheter. Derfor må vi ta vare på naturen og miljøet. Gjennom å sørge for en gode oppvekstsvilkår for barn og unge, gir vi kommende generasjoner muligheter til å sikre Sandnes som den beste plassen å bo.

Rettferdig fordeling og solidaritet gir mangfold og sterke fellesskap, der menneskene selv kan påvirke sine egne liv. Like muligheter og likeverd innebærer at alle får mulighet til deltakelse, og at vi tar alle krefter i bruk. Arbeid og kunnskap er nøkkelordene for økonomisk vekst og skaper grunnlaget for velferden.

Sammen vil vi fortsette å arbeide for vår felles gode framtid.

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om Fremtidens Sandnes - en bedre by for alle?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker