Friluftsliv og reiseliv

Friluftsliv og reiseliv

Telttur til Alsvik

Befolkningen i Sandnes og regionen vokser mye, og interessen for friluftsliv og natur øker. Kommunen skal ivareta disse interessene, ikke bare for kommunens innbyggere, men for hele regionen. For å lykkes med dette er det viktig med et godt samspill mellom reiseliv, landbruk, friluftsinteresser og miljøhensyn.

Lysefjorden og området rundt er blant landets mest populære turistmål. Vi vil videreutvikle dette med nye etableringer på Lauvvik og Oanes, og legge til rette for anløp av cruiseskip i Høgsfjorden, og Lauvvik. Flørli og Lysebotn har allerede gode tilbud til turister som vi vil videreutvikle og utvide.

Vi vil:

 • ta godt vare på friluftsområdene våre, og gi de viktigste friluftsområdene ekstra vern
 • bygge badeanlegg sentralt i Vågen
 • videreutvikle badeplassene våre mot fjorden og i vassdragene
 • sikre gode turmuligheter i nærområdene, med mest mulig universell utforming
 • sikre god merking og markedsføring av turstier
 • legge til rette for etablering av bobilcamping
 • videreutvikle Lysefjorden og området rundt som en av landets beste turistattraksjoner
 • at grøntområdene i kommunen blir mest mulig sammenhengende og i størst mulig grad bindes sammen av turveier og gangstier
 • legge til rette for kollektivbruk, samt parkeringsplasser, for å sikre tilgang til friluftsområdene
 • opparbeide flere grøntområder og tursti/promenade langs Gandsfjorden
 • ha en strandsone som er mest mulig tilgjengelig for alle og ivaretar allemannsretten
 • fortsatt støtte opp om organisasjoner som bidrar til økt friluftsliv
 • arbeide for parsellhager
 • legge til rette for hyttebygging og ha en aktiv hyttepolitikk
 • ta vare på nærliggende parker og friluftsområder
 • plassere ut benker og andre mulige sitte- og hvileplasser i våre parker og friluftsområder
 • tilrettelegge for aktivitet og trening i friluft, blant annet med treningsapparater i parker og friluftsområder
 • bygge flere store lekeplasser og samlingsplasser

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om Friluftsliv og reiseliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker