Leder

Cecilia Lindbåge Karlsen

Cecilia stiller til gjenvalg i kommunestyret i høst, og hun har vært medlem av kommunestyret siden 2015. Cecilia jobber som psykolog ved SUS.

Cecilia Lindbåge Karlsen

Cecilia brenner for at alle skal inkluderes i samfunnet og skal bidra med det de kan. Tilrettelegging og inkludering i arbeid og utdanning er viktig. Hun er særlig opptatt av politiske tema som likestilling og integrering av mennesker med minoritetsbakgrunn og med særskilte vansker knyttet til funksjonsnedsettelse, psykisk- og fysisk helse, rus og tidligere straffedømte. Ellers er hun opptatt av en god og tilgjengelig fastlegeordning, full sykehjemsdekning, å si nei til hospits, øke antall kommunale boliger, tilgjengelig psykisk helsehjelp, flere barnehageopptak, kvalifisert leksehjelp (om ikke leksefri). Cecilia er også opptatt av at Sandnes skal være en attraktiv by for næringslivet og at Sandnes skal ha et levende sentrum for alle.

Cecilia er i dag leder av Sandnes Arbeiderparti. Hun startet sin organisatoriske erfaring allerede som leder av AUF Sandnes & Gjesdal. Cecilia har vært medlem siden 2011 og har vært kommunestyremedlem siden 2015. Er i dag nestleder i utvalg for oppvekst og fraksjonsleder for Sandnes Arbeiderparti sin fraksjon der. Hun har også fullført "Kvinner på Topp"-skoleringen til Arbeiderpartiet sentralt.