Representant

Anna Tangen

Anna er Sandnes & Gjesdal AUF sin ungdomsrepresentant i kommunestyret perioden 2019-2023. Medlem av utvalg for oppvekst. Er utdannet statsviter og tar nå en master i Samfunnssikkerhet ved UiS.

Anna Tangen

Anna er oppvokst på Høle, men bor nå på Sandved. Hun er særlig opptatt av spørsmål rundt skole, SFO, byutvikling og fremtidens Sandnes. Anna startet sitt politiske arbeid i 2011 i Sandnes & Gjesdal AUF, fordi hun ønsket å redusere forskjellene i samfunnet. I AUF har hun hatt en rekke verv, både på lokalt nivå som lokallagsleder og på regionalt nivå i fylkesstyret. Hun har også tidligere sittet i styret til Sandnes AP i flere år. Ved siden av politikken, har frivilligheten vært viktig for Anna. Hun har derfor arbeidet i flere år i bistandsorganisasjonen PLAN International Norge, hvor hun også har sittet i styret. 

I inneværende perioden er Anna valgt inn som ungdomsrepresentanten til Sandnes & Gjesdal AUF i kommunestyret, hvor hun er blant de yngste i kommunestyret. Hun sitter også i utvalg for oppvekst.