Tiltredende medlem

Arne Buchholdt Espedal

Arne er vår ordførerkandidat for kommunevalget 2023. Han er i dag gruppeleder og leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling og formannskapsmedlem. Har vært medlem av bystyret i Sandnes siden 2003. Han er også medlem av Kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland Fylkeskommune.

Arne Buchholdt Espedal

Bli bedre kjent med Arne Buchholdt Espedal:

Arne er utdannet sivilingeniør i Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han er oppvokst på Lura der han også nå bor sammen med kone og 4 barn. Siden valget i 2011 har han vært heltidspolitiker, og har derfor permisjon fra jobben som arealplanlegger i den rådgivende ingeniørbedriften SWECO.

Hva er det viktigste i dette valget for deg Arne?-  For meg som sosialdemokrat er det viktigste å skape like muligheter for alle. Uavhengig av inntekt og bakgrunn skal du ha samme muligheter til å leve ditt eget liv. Da må vi ha et godt barnehagetilbud nær der folk bor. Vi må ha skoler som gir alle mulighet til å utvikle sine styrker. Og vi må ha et offentlig helsetilbud, særlig til eldre, som hjelper den enkelte til å leve lengst mulig i sitt eget liv. Arbeid til alle går aldri av moten som en av de viktigste sakene for Arbeiderpartiet og meg. Derfor brenner jeg for at kommunen må legge til rette for gode arbeidsplasser. Kommunen må også gå foran i kampen mot sosial dumping og utnytting i arbeidslivet. Vi må stille krav som gjør at kun seriøse bedrifter kan få oppdrag for kommunen. Og i kommunen skal vi ha trygge gode arbeids vilkår, både slik at våre ansatte trives og kan gjøre en god jobb og slik at de beste ønsker å jobbe i Sandnes kommune.

Arne Buchholdt Espedal i Langgata

Arne Buchholdt Espedal (Foto: Rune Helliesen)