Kasserer

Trond Horve

Trond stiller til valg i høstens kommunevalg. Han er kasserer i styret i Sandnes Arbeiderparti og varamedlem til utvalg for oppvekst.

Trond Horve

Trond er kasserer i styret i Sandnes Arbeiderparti og er vara til utvalg for oppvekst og kommunestyret. Trond jobber som boreoperatør. Han er opptatt av opplæring og oppvekst, aktivitet og idrett for barn og ungdom. Trond er også opptatt av frivilligheten, han mener at det er lag og organisasjoner som holder samfunnet i gang. Han ønsker å arbeide for en boligpolitikk og en næringspolitikk for hele kommunen.