Nestleder

Kenneth Mæland

Kenneth stiller til valg i høstens kommunevalg. Han arbeider som kunderådgiver. Har lang organisasjonserfaring og er aktiv i fagbevegelsen. Kenneth er særlig opptatt av arbeidslivs- og helsepolitikk.

Kenneth Mæland

Kenneth er nestleder i Sandnes Arbeiderparti. Han har omfattende organisatorisk erfaring gjennom både tidligere og nåværende verv. Han er aktiv innen fagbevegelsen gjennom EL og IT Forbundet og LO.

Når det kommer til politikk så er han opptatt av områder som inkludering, frivillighet, men spesielt arbeidslivs- og helsepolitikk.

"Det å ha et fokus på flere hele, faste stillinger hvor vi også unngår unødvendig privatisering er utrolig viktig for å sikre gode arbeidsvilkår - derfor har det noe å si hvem som styrer!"