Representant

Siri Tansø

Siri er vår varaordførerkandidat, sitter i utvalg for by- og samfunnsutvikling, og er vara til kommunestyret. Siri er siviløkonom og bor på Stangeland.

Siri Tansø

Siri Tansø er oppvokst i Sandnes - på Hana. Bor nå på Stangeland med mann og 2 barn. Hun er utdannet Siviløkonom fra NHH, og har jobbet mye med kommunikasjon, markedsføring og ledelse innen både mat, bank og bredbånd. Nå jobber hun som Distriktssjef i Bring/Posten, og der trives hun veldig godt. Siri har ansvar for innenlands transport og logistikk fra Flekkefjord i sør til Boknafjorden i nord. Totalt har hun ansvar for rundt 200 årsverk, og 100 lastebiler og varebiler.

- Hvorfor er dette valget viktig Siri?

Jeg har alltid stemt Arbeiderpartiet, og ble medlem første gang som student i Bergen. Jeg tror vi løser utfordringer bedre sammen enn hver for oss. Jeg tror på et samfunn hvor forskjellen mellom rik og fattig er minst mulig. Jeg ønsker at alle skal ha like muligheter til å oppnå det de ønsker i livet. Da er det viktig å starte tidlig - med gode barnehager og gode skoler hvor elever blir sett og hørt - og fulgt opp av faglig ekspertise. Mine hjertesaker er med andre ord barns oppvekst og skole. Jeg er også opptatt av sosial boligpolitikk. Jeg ønsker at husholdninger som for eksempel består av en aleneforsørger skal ha råd til å komme seg inn i boligmarkedet. Det vil være viktig for å utligne forskjeller i samfunnet. Sammen er vi sterke!