Representant

Serine Konstali

Serine er vår ungdomskandidat ved årets kommunevalg. Hun er student i historie ved UiS og er særlig opptatt av å videreutvikle en sterk offentlig fellesskole.

Serine Konstali

Seirne meldte meg inni AUF i 2019, fordi hun ønsket å fjerne Solberg-regjeringens firer krav i matematikk til lærerutdanningen. Hun har vært fylkesstyremedlem i AUF i Rogaland med hovedansvar for feminisme, antirasisme og inkludering. Serine har også vært styremedlem i Sandnes og Gjesdal AUF, og hun stiller til valg for første gang som Sandnes og Gjesdal sin ungdomskandidat.

Hennes hjertesaker i kommunestyret vil være å jobbe for en sterk fellesskole som sikrer like muligheter for alle. Videreutvikle SFO. Tilrettelegge for et godt psykisk helsetilbud. Styrke kulturtilbudet til barn og unge. En god eldreomsorg. Sørge for at unge blir sett og hørt i lokalpolitikken.